The New Stuff - Suit digital marketing

Σχεδιάζοντας με επίκεντρο τον χρήστη: Personas στο UX Design.

Κωνσταντίνος Κυρίτσης


Πιθανότατα έχετε ξανακούσει τον όρο “Customer Persona”, ειδικά αν ασχολείστε με τον σχεδιασμό εμπειρίας χρήσης (UX). Συγκεκριμένα, οι personas χρησιμοποιούνται για την προσωποποίηση του target group (ή ενός διακριτού μέρους του) στην εικόνα συγκεκριμένου και σαφώς διαγεγραμμένου ανθρώπου.

Η βαθιά κατανόηση του κοινού βρίσκεται στον πυρήνα της δημιουργίας εξαιρετικών προϊόντων. Oι personas επιτρέπουν στην ομάδα ενός προϊόντος να απαντήσει ένα βασικό ερώτημα: «Για ποιόν σχεδιάζουμε; ». Κατανοώντας όχι μόνο τα δημογραφικά στοιχεία, αλλά και τις φιλοδοξίες, τα κίνητρα, τις επιθυμίες, καθώς και τους φόβους και προβληματισμούς των χρηστών στόχων, καθίσταται δυνατός ο σχεδιασμός ενός προϊόντος που πραγματικά ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κοινού, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο προς την εμπορική επιτυχία.

Δημιουργώντας Ενσυναίσθηση

Η ενσυναίσθηση, η βαθιά κατανόηση, δηλαδή, του κοινού, τόσο σε λογικό, όσο και σε συναισθηματικό επίπεδο, θα πρέπει να είναι ο βασικός άξονας για όσους επιθυμούν να δημιουργήσουν προϊόντα που θα είναι πραγματικά χρήσιμα στους τελικούς χρήστες.

Μέσω των personas, οι σχεδιαστές μπορούν να κατανοήσουν τον τρόπο αντίληψης του χρήστη. Η δημιουργία personas βοηθάει τους σχεδιαστές να ξεπεράσουν το δικό τους, προσωπικό τρόπο σκέψης, και να συνειδητοποιήσουν πως διαφορετικοί άνθρωποι, έχουν και διαφορετικές ανάγκες και προσδοκίες.

Λαμβάνοντας Κατεύθυνση

Οι personas βοηθούν τους σχεδιαστές να χαράξουν την στρατηγική προϊόντος. Η καλύτερη κατανόηση του κοινού μπορεί να κατευθύνει αποφάσεις όπως η προτεραιότητα στην προσθήκη δυνατοτήτων και λειτουργιών, αλλά και να βοηθήσουν να επιλυθούν διαφωνίες γύρω από σχεδιαστικά και συμπεριφορικά στοιχεία της εμπειρίας χρήσης.

Μέσα από τα παραπάνω, μπορούν να αποφευχθούν δύο συχνά σφάλματα που παρουσιάζονται στο UX Design.

  • Αυτοαναφορικός σχεδιασμός (Self Referential Design). Ένα συνηθισμένο λάθος που συναντάται όταν οι σχεδιαστές δημιουργούν προϊόντα με πραγματική βάση τον εαυτό τους, και όχι το κοινό.
  • Ο ελαστικός χρήστης (Elastic Userπου εμφανίζεται συχνά σε μεγάλα projects με πολλά κέντρα λήψης αποφάσεων. Πρόκειται για περιπτώσεις όπου ένας φαινομενικά ορισμένος target user ερμηνεύεται διαφορετικά από ξεχωριστά μέλη της ομάδας ή της επιχείρησης.

Δημιουργώντας Personas

Μια σωστή persona είναι απαραίτητο να βασίζεται σε δεδομένα πραγματικών χρηστών ή ανθρώπων του target group. Μέσα από την συλλογή στοιχείων, θα πρέπει να αναγνωριστούν πραγματικά στοιχεία συμπεριφοράς, και να δημιουργηθούν υποθετικά σενάρια αλληλεπίδρασης με το προϊόν. Σημειώνεται πως εάν το target group είναι αρκετά μεγάλο και παρουσιάζει αρκετά διακριτά τμήματα, μπορούν να δημιουργηθούν περισσότερες από μία persona. Μετά την ολοκλήρωση της persona, αυτή θα πρέπει να καταστεί διαθέσιμη στην ομάδα και να χρησιμοποιείται από όλα τα μέλη της.

Συμπεράσματα

Οι personas είναι ένα παντοδύναμο εργαλείο στα χέρια των designers. Λειτουργούν ως οδηγός για την δημιουργία ενός πραγματικά καλού UX, για τους πραγματικούς χρήστες. Ωστόσο, η χρήση τους δεν τελειώνει εδώ. Κάθε διαδικασία marketing, από τον σχεδιασμό των προϊόντων μέχρι και την προώθησή τους, μπορεί να ωφεληθεί από μια αληθινά πελατοκεντρική προσέγγιση, και οι personas είναι πάντοτε ο ιδανικός οδηγός.

marketing · user experience

advertising

Agencies · Brand & Marketing Managers · e-Shops

E-shop/ Internet Site / Blog · Technology

Κωνσταντίνος Κυρίτσης

Ο Κωνσταντίνος Κυρίτσης είναι απόφοιτος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του University of East London. Ακόμα, είναι τελειόφοιτος του Master of Science in Digital And Social Media Marketing από το ίδιο πανεπιστήμιο. Αυτήν την περίοδο εργάζεται στην Socialab ως Account Executive.

Recently Published

»

Υποτροφίες σε μεταπτυχιακά και αλλαγές ενόψει της νέας αγοράς εργασίας από το digital του Alba

»

9+1 συμβουλές για βελτίωση του conversion rate (B2B)

Βελτιστοποίηση των landing pages
»

Βελτιστοποίηση των landing pages

»

Η δύναμη του Real-Τime Marketing στην Digital Marketing Στρατηγική σας

»

Πως οι εταιρείες μπορούν να προσεγγίσουν υπαλλήλους μέσω των social media.

Instagram-Marketing-Expert-Delhi
»

Επιτυχημένο Instagram Marketing

»

Τα πλεονεκτήματα του Programmatic Advertising

»

5 λάθη στην digital branding στρατηγική που σου κοστίζουν

»

Ποια η έννοια του Penetration Testing και πως εφαρμόζεται στο site σας ;

retargeting-vs-remarketing-dsim
»

Η απόσταση ανάμεσα στο remarketing και το retargeting