The New Stuff - Suit digital marketing

Η υλοποίηση έργων Business Gamification

George Veinoglou


Το μέσο που χρησιμοποιούν πολλές εταιρείες για να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες στρατηγικές marketing που απευθύνονται σε καταναλωτές ή σε έργα που απευθύνονται στους εργαζομένους, είναι η πλατφόρμα δημιουργίας εκστρατειών, με τη μεθοδολογία business gamification.

Gamify1 (2)

Η χρήση της πλατφόρμας αφορά τη συλλογή, επεξεργασία και αξιοποίηση στοιχείων που συλλέγονται από διαφορετικές πηγές, διαφορετικές προωθητικές ενέργειες και διαφορετικών ειδών διαφημιστικές προβολές και άλλες ενέργειες.

Η πλατφόρμα business gamification αποτελεί ένα τεχνολογικό εργαλείο για την αξιοποίηση των ευκαιριών που δημιουργούνται από την αλματώδη ανάπτυξη των social media, την αύξηση των παικτών των casual social games και την αύξηση των χρηστών των smartphones.

Μέσα από την business gamification πλατφόρμα, δίνεται η δυνατότητα στην εταιρεία να συλλέγει πληροφορίες σε ένα κεντρικό σημείο, για τους χρήστες που έχουν οποιουδήποτε είδους ηλεκτρονική επαφή με τα προϊόντα, τις προωθητικές ενέργειες, το εκπαιδευτικό υλικό, είτε μέσω κοινωνικών δικτύων είτε μέσω των εφαρμογών κινητών τηλεφώνων.

Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η προσέγγιση και η επικοινωνία χρηστών από διαφορετικές ομάδες ενδιαφέροντος, με διαφορετικές συνήθειες και υπό διαφορετικές συνθήκες.

Η business gamification πλατφόρμα καλύπτει πλήρως όλα τα χαρακτηριστικά της «εικονικής» οικονομίας (virtual economy) που έχουν καθιερωθεί στις αγορές των social media και των παιχνιδιών. Υποστηρίζει πολλαπλά εικονικά νομίσματα (virtual currencies) διαφορετικής σημαντικότητας και παρέχει την δυνατότητα στους χρήστες να κερδίζουν εικονικούς πόντους, με κάθε ενέργεια που κάνουν, βάσει των marketing, logistics, H.R. στρατηγικών στόχων του brand.

how-would-you-define-gamification

Τα έργα business gamification υποστηρίζουν ταυτόχρονα πολλαπλές πλατφόρμες και τερματικές συσκευές (mobiles, tablets, PCs, smart TV), παρέχοντας παρόμοια λειτουργικότητα σε κάθε χειριστή, συμβάλλουν στην προσέγγιση και στην επικοινωνία χρηστών από διαφορετικές ομάδες ενδιαφέροντος, με διαφορετικές συνήθειες, υποστηρίζουν την ανάπτυξη και ένταξη νέων λειτουργικοτήτων, εφαρμογών και περιεχομένου, με αποτέλεσμα την βελτίωση της ελκυστικότητας του περιβάλλοντος, την αύξηση του χρόνου παραμονής των επισκεπτών/χρηστών, τη δημιουργία αφοσιωμένων καταναλωτών, συνεργατών ή εργαζομένων και την ανάπτυξη σχετικών κοινοτήτων και ομάδων.

Στις λειτουργικότητες της πλατφόρμας business gamification περιλαμβάνεται η δημιουργία σεναρίων γιά την συμπεριφορά των χρηστών, η διαχείριση των διαφορετικών μοτίβων συμπεριφοράς, η αυτοματοποιημένη ανάδραση στις διαφορετικές επιλογές κάθε χρήστη, η προσωποποιημένη διαχείριση κάθε χρήστη και η διαχείριση multimedia περιεχομένου από διαφορετικές πηγές.

H πλατφόρμα business gamification είναι ένας «ζωντανός οργανισμός» όπου το περιεχόμενο και οι δυνατότητες που προσφέρονται στους χρήστες εξελίσσονται διαρκώς, ακολουθώντας όλες τις τάσεις της αγοράς των casual games και social networks, τις ανάγκες στοχευμένων διαφημιστικών προβολών, της ψυχολογίας της συμπεριφοράς και της εκπαίδευσης των χρηστών.

Η business gamification πλατφόρμα επικοινωνεί – λαμβάνει και αποστέλλει δεδομένα – από εξωτερικά εταιρικά συστήματα, ERP, CRM, E-learning, Billing, Workpoints, Portals, με αυτοματοποιημένο τρόπο και μεθοδολογία και διαχειρίζεται live events που λαμβάνει από mobile συσκευές, συσκευές ιατρικών και άλλων μετρήσεων, wearables, κ.λπ.

Τα συστήματα παραγωγής στατιστικών αναλύσεων και gamification process audits είναι κύρια εξαρτήματα βασικής λειτουργικότητας.

Τα business gamification έργα πρέπει να περιλαμβάνουν πολυ-επίπεδο ROI framework για ανάλυση, ώστε η εταιρεία να διατηρεί μακροχρόνια, πλήρη γνώση της αποτελεσματικότητας και της εξέλιξης.

Online Marketing

business gamification · gamificaton

George Veinoglou

Ο Γιώργος είναι software analyst και project manager σε υλοποιήσεις πολλών έργων πληροφορικής, σε διάφορους επιχειρηματικούς τομείς, στα οποία διαχειρίστηκε ομάδες υψηλής απόδοσης. Συμμετέχει στην εταιρεία ICON Platforms, που έχει σχεδιάσει και αναπτύξει πλατφόρμα software γιά την υλοποίηση έργων δημιουργίας πιστότητας (loyalty) γιά καταναλωτές, συνεργάτες, εργαζομένους, με την μεθοδολογία business gamification.

Recently Published

»

Υποτροφίες σε μεταπτυχιακά και αλλαγές ενόψει της νέας αγοράς εργασίας από το digital του Alba

»

9+1 συμβουλές για βελτίωση του conversion rate (B2B)

Βελτιστοποίηση των landing pages
»

Βελτιστοποίηση των landing pages

»

Η δύναμη του Real-Τime Marketing στην Digital Marketing Στρατηγική σας

»

Πως οι εταιρείες μπορούν να προσεγγίσουν υπαλλήλους μέσω των social media.

Instagram-Marketing-Expert-Delhi
»

Επιτυχημένο Instagram Marketing

»

Τα πλεονεκτήματα του Programmatic Advertising

»

5 λάθη στην digital branding στρατηγική που σου κοστίζουν

»

Ποια η έννοια του Penetration Testing και πως εφαρμόζεται στο site σας ;

retargeting-vs-remarketing-dsim
»

Η απόσταση ανάμεσα στο remarketing και το retargeting