The New Stuff - Suit digital marketing

Πόσο κοστίζει το SEO

Christina Ageli


Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να έχουμε κατά νου όταν αναφερόμαστε στο κόστος και τα χρήματα που ξοδεύουμε για ενέργειες SEO, είναι το γεγονός ότι τα έξοδα αυτά δεν αποτελούν κόστος για την επιχείρηση μας, αλλά ουσιαστικά επένδυση. Αυτό διότι τα αποτελέσματα των SEO ενεργειών, αρχίζουν να φαίνονται εντός ολίγων μηνών (ή και νωρίτερα, ανάλογα με τον ανταγωνισμό) και αν έχουμε κάνει καλή δουλειά (και φυσικά παρακολουθούμε και συντηρούμε τις ενέργειες SEO) διαρκούν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

seo

Τι περιλαμβάνουν τα έξοδα αυτά:

  • Παραγωγή περιεχομένου: Πρόκειται τόσο για το περιεχόμενο που θα υπάρχει εντός του website μας (είτε πρόκειται για blog είτε για landing pages) όσο και για το περιεχόμενο (σε μορφή άρθρων) που θα διαμοιράζεται σε σχετικά με εμάς sites, με τον στόχο προσέλκυσης links, πάντα σε σχετικές landing pages. Το περιεχόμενο που πρέπει να υπάρχει εντός του site μας θα πρέπει να είναι καλής ποιότητας, πρωτότυπο και χρήσιμο για τον επισκέπτη του site μας, και φυσικά το συνολικό περιεχόμενο του site μας θα πρέπει να ανανεώνεται τακτικά και να εμπλουτίζεται (μιας και το content freshness είναι ranking factor). Τα ίδια ισχύουν και για το περιεχόμενο που θα διαμοιράζεται σε άλλα σχετικά websites. Πρόκειται εν ολίγοις για μια on going διαδικασία, που απαιτεί σχεδόν καθημερινά αρκετές εργατοώρες για να γίνει σωστά.
  • Digital PR Manager & Συνεργασίες: Οι σημαντικότερες SEO ενέργειες που πρέπει να γίνουν για το site μας είναι η προσέλκυση links από sites σχετικά με εμάς, που να θεωρούνται authorities στον τομέα τους. Easier said than done. Για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει καταρχάς να μας γνωρίσουν αν δε μας ξέρουν ήδη και να αναπτύξουμε κατάλληλες σχέσεις μαζί τους, το λεγόμενο digital PR, προκειμένου να συνεργαστούν μαζί μας και να μας δώσουν τα πολυπόθητα backlinks. Αυτό προυποθέτει την ύπαρξη κάποιου υπεύθυνου δημοσιότητας που θα επικοινωνεί με τους webmasters των sites με τα οποία θέλουμε να συνεργαστούμε αλλά περιλαμβάνει επίσης και την ενδεχόμενη αμοιβή των publishers, όταν πρόκειται για εμπορικές συμφωνίες.
  • Website support: Αρκετές από τις ενέργειες SEO (εισαγωγή meta data, εισαγωγή περιεχομένου, αλλαγές στην δομή του site κλπ) γίνονται εντός του website. Αυτό προυποθέτει τόσο την δυνατότητα διαχείρισης του website μέσω CMS συστήματος, όσο και την δυνατότητα παραμετροποίησης του site μέσω κώδικα από κάποιον web developer.
  • Tools: Ο αλγόριθμος της Google, λαμβάνει υπόψη πάνω από 200 παραμέτρους που χρησιμοποιεί για την παραγωγή των κατατάξεων. Η δουλειά του SEO expert είναι μια δουλειά πολύπλοκη λοιπόν, μιας και πρέπει να παρακολουθεί πολλές παραμέτρους ταυτόχρονα. Ευτυχώς, υπάρχουν αρκετά εξειδικευμένα εργαλεία για την ενδελεχή εκτέλεση της δουλειάς, τα περισσότερα όμως απαιτούν μια σημαντική μηνιαία συνδρομή. Παραδείγματα τέτοιων εργαλείων αποτελούν τα tools παραγωγής ranking reports, backlink checkers, duplicate content checkers, on site crawlers κλπ.
  • SEO Project Manager: Οι ενέργειες SEO που πρέπει να γίνουν σε ένα website ποικίλλουν, από ενέργειες εντός του site σε ενέργειες εκτός του site. Ακόμα και η ταχύτητα και η σειρά με την οποία θα πρέπει να εκτελεστούν, μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα, ενώ απαιτείται και ο κατάλληλος συντονισμός τους, τόσο σε επίπεδο task όσο και σε επίπεδο διαχείρισης ολόκληρων ομάδων (πχ development team, PR team, copywriting team κλπ). Πράγμα που σημαίνει ότι ο SEO expert θα πρέπει να λειτουργεί και ως project manager, θέτοντας προτεραιότητες και συντονίζοντας ομάδες. Η εμπειρία του SEO expert σε επίπεδο project management, είναι εξίσου σημαντική όσο και τα τεχνικά SEO skills που θα πρέπει να διαθέτει.
  • Account Manager: Θα πρέπει να υπάρχει τακτική επικοινωνία ανάμεσα στον πελάτη και την εταιρεία που αναλαμβάνει την υπηρεσία του SEO προκειμένου να τίθενται οι στόχοι, να αναλύεται η στρατηγική και να συντονίζονται τα tasks. Αυτό ιδανικά γίνεται από τον account manager που θα πρέπει να έχει τις κατάλληλες γνώσεις στο κομμάτι του SEO και φυσικά και τα κατάλληλα communication skills, ώστε να εξηγεί εύκολα στον πελάτη όλες αυτές τις ενδεχομένως δυσνόητες τεχνικές λεπτομέρειες και απαιτήσεις του project, αφήνοντας στον SEO expert τον απαραίτητο χρόνο για actual work.

SEO

content management · digital pr · seo

Christina Ageli

Η Χριστίνα, Head of SEO στη Socialab, ασχολείται με θέματα που αφορούν το Search Engine Optimization και κυρίως την Google. Έχει δουλέψει τόσο με Ελληνικά όσο και international brands.

Recently Published

»

Υποτροφίες σε μεταπτυχιακά και αλλαγές ενόψει της νέας αγοράς εργασίας από το digital του Alba

»

9+1 συμβουλές για βελτίωση του conversion rate (B2B)

Βελτιστοποίηση των landing pages
»

Βελτιστοποίηση των landing pages

»

Η δύναμη του Real-Τime Marketing στην Digital Marketing Στρατηγική σας

»

Πως οι εταιρείες μπορούν να προσεγγίσουν υπαλλήλους μέσω των social media.

Instagram-Marketing-Expert-Delhi
»

Επιτυχημένο Instagram Marketing

»

Τα πλεονεκτήματα του Programmatic Advertising

»

5 λάθη στην digital branding στρατηγική που σου κοστίζουν

»

Ποια η έννοια του Penetration Testing και πως εφαρμόζεται στο site σας ;

retargeting-vs-remarketing-dsim
»

Η απόσταση ανάμεσα στο remarketing και το retargeting